sisaengtham.ac.th

วิดีโอ/ สมาธิศรีแสงธรรม21ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

สมาธิศรีแสงธรรม21ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องรู้จักรับความรับผิดชอบ เป็นผลมาจากการกระทำของเราตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ของเราเมื่อเป็นนักเรียนก็ควรทำตัวให้ดีให้เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง หรือตัวอย่างที่ดีในสังคมให้ได้ การทำตัวให้เป็นประโยชน์ การรักษาระเบียบวินัยเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่ง

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1