sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้

 

wood vinegarน้ำส้มควันไม้ (wood vinegar หรือ pyroligneous acid) เป็นของเหลวใส สีน้ำตาล มีกลิ่นควันไฟ ได้จากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการเผาไม้ให้กลายเป็นถ่านในสภาวะที่มี ออกซิเจนจำกัด โดยมีอุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง 300 – 400 องศาเซลเซียส อุณหภูมิปากปล่องระหว่าง 80 – 150 องศาเซลเซียส สารประกอบต่างๆ ในไม้จะสลายด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบอินทรีย์ เมื่อนำของเหลวที่ได้จากการควบแน่นมาเก็บในที่ร่มประมาณ 3 เดือน เพื่อให้เกิดการตกตะกอน จะแยกตัวเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมันใสหรือน้ำมันเบา(ลอยอยู่บนผิวน้ำ) ชั้นกลางเป็นน้ำส้มควันไม้ และน้ำมันดินหรือทาร์ตกตะกอนอยู่ด้านล่างสุด
คุณประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ จาก เกษตรอินทรีวิถีไท


ด้านการเกษตร ควรใช้ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน จึงจะเห็นผล น้ำส้มควันไม้ไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นโทษภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ วิธีใช้ อัตราส่วน ตัวอย่างอัตราส่วน
1. ป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าจากเชื้อรา ผสมน้ำฉีดพ่นลงดินก่อนปลูกพืช 15 วัน 1:100
         น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
         น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
2. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นความต้านทานโรค ผสมน้ำราดรดโคนต้น ทุก 7-15 วัน 1:200
        น้ำส้ม 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
        น้ำส้ม 10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
3. ป้องกันศัตรูพืช ขับไล่แมลงทุกชนิดและเชื้อรา ผสมน้ำราดรดโคนต้น ทุก 7-15 วัน 1:200
        น้ำส้ม 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
        น้ำส้ม 10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
4. เพื่อช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืข (ช่วยให้พืชผักและผลไม้มีรสหวาน) ผสมน้ำฉีดพ่นผลอ่อนหลังติดผลแล้ว 15 วันและพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน 1:500
        น้ำส้ม 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
        น้ำส้ม 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
5. ป้องกันมดและแมลง ผสมน้ำราดหรือพ่นบริเวณที่มี 1:20 หรือใช้เข้มข้น น้ำส้ม 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
6. ป้องกันเชื้อราในยางพารา ทาหน้ายางพารา 1:20 น้ำส้ม 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
        ด้านปศุสัตว์ (หมายเหตุ : หากใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นกว่า 1:20 ควรสวมถุงมือหรือระมัดระวังในการใช้)

 

ประโยชน์ วิธีใช้ อัตราส่วน ตัวอย่างอัตราส่วน
1. เมื่อต้องการขับไล่เห็บ หมัด รักษาโรคเรื้อนของสัตว์ ผสมน้ำฉีดพ่นที่ตัวสัตว์ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง เข้มข้น
        น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
        น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
2. กำจัดกลิ่นและขับไล่แมลงในคอกสัตว์ ผสมน้ำราดพื้นคอกสัตว์ ทุก 7 วัน 1:100
        น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
        น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
3. กำจัดกลิ่นขยะและป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่ ผสมน้ำราดหรือพ่นกองขยะ 1:100
        น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
        น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
        ใช้อมแก้ปวดฟันก็ดี อัตราส่วน 1:1000

 

คำแนะนำ
ในการใช้ครั้งที่ 1-2 ควรผสมกับสารเคมีที่ใช้อยู่เดิมในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง ผสมน้ำแล้วทำการฉีดพ่น
ในการใช้ครั้งถัดไป จึงเปลี่ยนมาใช้เฉพาะน้ำส้มควันไม้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1