sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ บ้านดินศรีแสงธรรม

บ้านดินศรีแสงธรรม

 
Published on Jul 1, 2013

บ้านดินโรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีได้ใช้หลักการพึ่งพาตนเองในก­ารสร้างที่อยู่อาศัยตามความจำเป็นในการใช้­งานของโรงเรียน ซึ่งเหมาะกับบริบทของท้องถิ่นที่มีดินเหนี­ยวผสมหินเป็นส่วนใหญ่ทำให้ไม่เหมาะกับการเ­กษตรเท่าที่ควร ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะนำดินมาใช้ประ­โยชน์ซึ่งทดลองทำบ้านดิน ผลปรากฏว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1