sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ รถพลังงานแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

รถพลังงานแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

969913_407026079414129_1548503588_n

รถพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนศรีแสงธรรม

10653427_686784604771607_8356226665614330272_n


“เหลียวหลัง แลหน้า 3 ปี สพม.29 โรงเรียนศรีแสงธรรมได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนไปร่วมจัดกิจกรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้มีแนวคิดที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง และได้มีการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจด้านการประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนให้ เกิดประโยชน์ รถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมเป็นการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ รถสามล้อไฟฟ้าเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นไฟฟ้าและนำ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
รถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมใช้มอเตอร์ 24 DCV ใช้พื้นที่สำหรับวางแผงโซล่าเซลล์ด้านบนหลังคาของรถเพื่อความเหมาะสมจึงได้ ออกแบบโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 20 วัตต์ 12 โวลท์ จำนวน 4 แผงโดยต่อ อนุกรม 2 แผงเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้า 24 DCV จำนวน 2 ชุด มีอัตรากำลังชาร์จ 2.6 แอมป์ต่อชุด

แผงโพลี่

แผงโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Cell Module หรือ Solar cell Panel) – มีหน้าที่แปลงพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วจะชาร์จประจุเข้าไปเก็บในแบตเตอรี เพื่อรอจ่ายไฟให้กับมอเตอร์จักรยานคือล้อหลังของรถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมต่อ ไป โดยมีตัวControllerเป็นตัวควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้า 2 ชุด เข้ากับแบตเตอรี่จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดด และกำลังวัตต์ (W)ของแผงโซล่าเซลล์

IMG_5261

Controller ควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่

IMG_5259

แบตเตอรี่ แบบ Deep Cycle ลูกละ 12 V. ต่ออนุกรม 2ลูกเพื่อเพิ่มแรงดันแต่ละชุดเป็น 24 V.20 Ah
จากนั้นนำแต่ละชุดมาต่อขนานกันเพื่อนำไปใช้ ก็จะได้ 24 V. 40 Ah

มอเตอร์จักรยาน

มอเตอร์จักรยานไฟฟ้า
ขนาด 350 W. 48 V. ซึ่งใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยผ่านกล่องควบคุมมอเตอร์ต่อชั่วโมง หากรวมน้ำหนักรถและคนขับก็จะใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 20 แอมป์ต่อชั่วโมง
ความเร็วของรถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมประมาณ 23 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การชาร์จประจุไฟฟ้าเต็มความจุของแบตเตอรี่ก็จะมีความจุของกระแสไฟฟ้าชุดละ 20 แอมป์ 2 ชุด เอามาอนุกรมกันอีกที.
นอกจากการชาร์จประจุจากแผงโซล่าเซลล์แล้วยังสามารถชาร์จด้วยไฟฟ้าจากบ้านใน กรณีที่ฝนตกตลอดไม่มีแสงแดด หรือต้องการเดินทางตอนเช้าแต่ไฟในแบตเตอรีมีน้อยก็ชาร์จเตรียมไว้ก่อนได้ และการขับเคลื่อนรถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมอีกอย่างหนึ่งคือการปั่นเหมือนกับ จักรยานทั่วไป

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1