sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ National solar school project

National solar school project

 

โรงเรียนพลังงานทดแทนก้าวสู่ National solar school project

โรงเรียนพลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในโรงเรียนทุกอย่าง

โรงเรียนพลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในโรงเรียนทุกอย่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้หลายรูปแบบ หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในโรงเรียนเป็นเป็นที่ ประจักษ์ชัดคือการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ทั้งระบบและมีหลายรูปแบบเพื่อ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ อย่างหลากหลาย เพราะทางโรงเรียนเน้นการนำมาใช้ได้จริงจึงทำให้น่าสนใจที่จะประยุกต์ให้ เหมาะกับความต้องการของตนเอง อย่างการนำมาทำระบบสำรองไฟในอาคารอำนวยการ เพื่อแก้ปัญหาการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดขัดซึ่งหน้าฝนจะมีปัญหาเป็นประจำกว่าจะ แก้ไขได้เสร็จก็ทำให้เสียเวลา 3-4 ชั่วโมง หรือทั้งวันก็มีทำให้การเรียนการสอนต้องชะงักไปทางโรงเรียนจึงป้องกันด้วย ระบบอ๊อฟกริดดังภาพ

10460730_637488586367876_909816269395012483_n

ระบบอ๊อฟกริด อาคารอำนวยโรงเรียนศรีแสงธรรม

10376275_635289256587809_1587160073962531907_n

การวางตำแหน่งแผ่นโซล่าเซลล์ให้รับแสงเมื่อต่างฤดู สามารถปรับองศาได้

1959278_636262149823853_218540770423191354_n

คัทเอ้าท์ สามทาง หรือคัทเอ้าท์หลังเต่า เพื่อเลือกระบบการใช้ไฟฟ้า ซึ่งประหยัดและทำให้เห็นภาพง่ายต่อการเรียนรู้

นอกจากนี้ยังมีอาคารพยาบาลของโรงเรียนที่ทำไฟฟ้าเป็นระบบกระแสตรงทั้งหมด โดยใช้แผ่นโซล่าเซลล์ 1 แผ่น 285 W. นำมาผ่าตัดแผ่นให้ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ลูก แล้วนำมาใช้กับหลอดไฟ 23 ดวง เปิดไว้ทั้งคืน

10154952_589035627879839_1939316335077764979_n

อาคารพยาบาลกินแดด และ ห้องเรียนบ้านดินที่ใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรง

1900070_576326785817390_6890929_n

วงจรอาคารพยาบาล

IMG_0542

 

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการผลิตไฟด้วยกังหันลมแกนอากาศซึ่งได้ไฟประมาณ 2 A/H หรือเกือบ 50 Ah ต่อวันซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาศึกษาดูงานอย่างยิ่ง

10462483_643701802413221_4963545564330732265_n

กังหันลม แบบอินดี ปั่นไฟได้ประมาณ 50Ah ต่อวัน

 

และทางโรงเรียนยังนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาพลังงานทดแทน ชมรมพลังงานทดแทนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว

1656059_704455366337864_3552943988980345166_n

สื่อการสอนพลังงานทดแทน

สื่อการสอนพลังงานทดแทน

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1