sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ Solar School

Solar School

 

การประยุกต์โซล่าเซลล์ใช้งานอย่างง่าย คือใช้แผ่น 285 W. 36 V. มาใช้สูบน้ำด้วยไดโว่ 24 V. โดยไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่ เมื่อมีแสงแดดไดโว่าก็จะทำงานทันที ทำให้ประหยัดค่าแบตเตอรี่ไปได้ และยังสามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆด้วยรถเข็ญไฟ ส่วนการปรับมุมรับแสงก็หันรถเข็ญไปตามตะวันหรืจะตั้งตรง วางเอียงได้หมดเป็นการนำสิ่งของง่ายๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หากจะนำมาใช้สอยประโยชน์อย่างอื่นจากรถเข็นก็สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ 12 V.มาอนุกรมกันให้ได้ 24 V. เพื่อรองรับการชาร์จประจุไฟฟ้าไว้แล้วนำไปใช้อย่างอื่นเช่น แสงสว่าง พัดลม หรือแปลงเป็นไฟกระแสสลับเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้

 

1รถเข็น

รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์

2แบต

แบตเตอรี่รถยนต์ 120 A/H

3โซล่าเซลล์

4ไดโว่

ไดโว่ DC 24 V.

5ชมรม

ผังวงจร
6วงจร

7สูบน้ำ

การนำไปใช้

8สูบน้ำ

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1