sisaengtham.ac.th

สาระน่ารู้/ ปุ๋ยใบไม้แบบกอง

ปุ๋ยใบไม้แบบกอง

 

กิจกรรมเพื่อนกันวันละเข่งคือการเก็บเศษใบไม้ในบริเวณโรงเรียนในตอนเย็นหลัง เลิกเรียนมากองรวมกันจนได้ปริมาณที่ต้องการ เพื่อทำปุ๋ยหมักแบบกอง โดยใช้เศษใบไม้หรือเศษวัชพืชมาวางเป็นชั้นหนาประมาณ 10 ชม.เป็นกองกว้างประมาณ 2.5 เมตร แต่ละชั้นของใบไม้จะใช้มูลสัตว์ วางทับในอัตราส่วน 1 : 3 หรือหากเป็นวางข้าวอาจจะใช้อัตราส่วน 1 : 4 เพราะฟางข้าวย่อยสลายได้ง่ายกว่าใบไม้ หรือมีผักตบชวาก็สามารถนำมาทำได้ โดยแต่ละชั้นจะรดน้ำให้ชุ่มแล้ววางทับกันไปเรื่อยๆสูงประมาณ 1.5 เมตร แล้วรดน้ำทุกวัน เมื่อครบกำหนด 10 วันก็เจาะกองปุ๋ยสอดสายยางลงไปรดน้ำด้านในกองเพื่อให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น จนครบ 60 วันก็จะได้ปุ๋ยเศษใบไม้ออกมาใช้กับต้นไม้ ปรับปรุงดินของเราอย่างง่าย ทำให้ลดการเผาใบไม้ซังข้าวที่เป็นสาเหตุของการปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซค์สู่ ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการประหยัดเงินค่าปุ๋ยเคมี และทำให้บริเวณโรงเรียนสะอาด ได้อีกด้วย

 

1ปุ๋ยใบไม้

เพื่อนกันวันละเข่ง

2ปุ่ย

กองไว้ก่อนแล้วค่อยมาทำเป็นปุ๋ย

3ปุ๋ย

แต่ละวันต้องเก็บให้เต็มเข่ง

4ปุ๋ย

เพื่อนกันวันละเข่ง

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1