sisaengtham.ac.th

สาระน่ารู้/ การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน

การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน

 

แหล่งเรียนรู้ปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนแบบมิยาวากิ เป็นโครงการปลูกป่าลดคาร์บอน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้นักเรียนและชุมชนที่สนใจการปลูกป่าตามแนวคิด “การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” ของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น มาฝาก

 

ซึ่งทางศาสตราจารย์อาคิระ มิยาวากิ ได้มีการประยุกต์ใช้กับโครงการปลูกป่า ซึ่งประสบความสำเร็จไปแล้วมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่
การใช้พันธุ์ไม้พื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการคืนธรรมชาติให้กับท้องถิ่น และง่ายต่อการดูแลรักษา
การเตรียม การปรับพื้นที่หน้าดินให้เหมาะสม โดยสร้างเนินดินเป็นแนวปลูก (Mound) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวดินช่วยในการระบายน้ำและอากาศ และอุดมด้วยแร่ธาตุ
การจัดความหนาแน่นในการปลูกที่ 3-4 ต้น ต่อตารางเมตร ด้วยการปลูกแบบสุ่มไม่เป็นแนวตรงเนื่องจากความต้องการแสงแดดจะเป็นการ กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ในด้านความสูงในระยะ 3 ปีแรก และทำให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอด

 

หลักการ
1) พันธุ์ไม้พื้นเมืองที่เกิดตามธรรมชาติ ในบริเวณที่จะทำการปลูก (Original and local native species)
2) การคัดเลือกโดยธรรมชาติตามทฤษฎีของ ชาล ดาร์วิน (The stronger must be survive)
3) ปลูกแบบไม่เป็นแถวเป็นแนวตารางเมตรละ 4 – 5 ต้น เพื่อแข่งกันโต
4) การใช้ฟางข้าวคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นให้ต้นไม้
5) การทำเนินดินเพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดี และเพิ่มพื้นที่หน้าดิน
6) การขุดหลุมเพื่อผสมอินทรีย์วัตถุที่เป็นอาหารของต้นไม้ ที่ใช้สำหรับเป็นการอนุบาลต้นไม้ในระยะเวลา 1-3 ปี

ในระยะเวลา 1 ปี ต้นไม้จะโต 2 – 3 เมตร เช่น ประดู่ มะกล่ำ ปิ้ป กระโดน ส่วนไม้โตช้าเช่น ยางนา ตะเคียน จะสูงราว 1 – 2.5 เมตร


วิธีการ
ปกติใช้เวลาฟื้นฟูป่าฝนเขตร้อนชื้น 300-500 ปี แต่การปลูกป่าเชิงนิเวศน์แบบ มิยาวากิ จะฟื้นฟูป่าได้ภายใน 20-30 ปี

 

วิธีปลูก
1. เลือกกล้าไม้ พันธ์ไม้ ในท้องถิ่น เพื่อให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศ โดยไม่ต้องดูแลมาก
2. เพาะต้นจากเมล็ด จนได้กล้าไม้ ที่มีรากแข็งแรง มีความสูงประมาณ 80-100 cm
3. จุมกล้าให้ชื้นก่อนปลูก ช่วยให้ร่นระยะเวลาในการรดไม้ ~ 1 เดือน
4. ขุดหลุม เทน้ำที่ก้นหลุม ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม ก่อนจะวางกล้าไม้ลงในหลุม
5. เติมดินลงในหลุมเป็นชั้นๆ สลับการรดน้ำในแต่ละชั้นดินที่กลบลงไป
6. คลุมด้วยฟางหญ้าที่โคนต้น ป้องกันการสูญเสียน้ำ
7. ปลูกแบบ สุ่ม กระจาย เพื่อให้ได้รับแสงแดดทั่วถึง

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1