sisaengtham.ac.th

สาระน่ารู้/ ปลูกป่าแบบมิยาวากิ

ปลูกป่าแบบมิยาวากิ

 

ปลูกป่าลดคาร์บอน เป็นกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียนศรีแสงธรรม ที่นำแนวคิดการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน ของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ มาปลูกในแปลงสาธิตของโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนและผู้ทีสนใจทั่วไป


Stop Global warmming by Sisaengtham School
cr.music : “Melissa Etheridge – I Need to Wake Up” and the movie “Earth”

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1