sisaengtham.ac.th

สาระน่ารู้/ การกำจัดขยะเปียก

การกำจัดขยะเปียก

 

 

Zero Waste School แนวทางกำจัดขยะเศษอาหาร จากโรงครัวของโรงเรียนที่ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในแต่ละวันจะมีเศษ ผัก ผลไม้ต่างๆสามารถนำมาหมักลงในถังด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ EM เพื่อจะได้นำไปลงในแปลงนา หรือใช้กับผักสวนครัวของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังได้ประโยชน์นำความรู้ไปใช้ในครัวเรือน หรือในชุมชนของตนเองได้

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1