sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ กิจกรรมการเกี่ยวข้าวในแปลงนากล้าต้นเดียวประจำปี 57 ของโรงเรียนศรีแสงธรรม

กิจกรรมการเกี่ยวข้าวในแปลงนากล้าต้นเดียวประจำปี 57 ของโรงเรียนศรีแสงธรรม

 

 

กิจกรรมการเกี่ยวข้าวในแปลงนากล้าต้นเดียวประจำปี 57 ของโรงเรียนศรีแสงธรรม หลังจากปักดำด้วยกล้าต้นเดียวเป็นเวลา 124 วัน ข้าวออกรวงและแก่เต็มที่ ซึ่งแต่ละต้นแตกกอออก 8-9 ต้น ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ช่วยกันปักดำ เกี่ยวข้าวร่วมกัน หลังจากได้ข้าวเปลือกแล้วก็จะเหลือฟางทางโรงเรียนได้นำไปทำเห็ดในถุงแบบแขวน เมื่อเห็ดไม่ให้ดอกก็จะนำมาทำปุ๋ยเป็นการใช้ประโยชน์ของฟางมากที่สุด เมื่อถึงฤดูทำนาก็จะนำฟางและใบไม้มาใส่นาข้าวหมุนเวียนกันไปเพื่อลดการเผา ฟางในนาข้าว ช่วยลดสภาวะโลกร้อนด้วย

 

นักเรียนทั้งหมดช่วยกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน

ครูต่างชาติก็ไม่กลัวแดด บอกว่าสนุกมาก

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1