sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา 58

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา 58

 

donation

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพจากจ.ชลบุรีเพื่อ จัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม วันที่ 1 มกราคม 2558


เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทางผู้ ปกครองนักเรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ์ของนักเรียนให้มี ความหลากหลาย ตรงตามความถนัดและสนใจจึงร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อนำมาซื้อเครื่องดนตรีและ เครื่องเสียงให้กับโรงเรียน
>>>>จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องดนตรีให้เยาวชนในชนบทห่างไกลมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะ สติปัญญา อารมณ์ของนักเรียนอันจะส่งผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้

 

ท่านสามารถบริจาคได้ที่บัญชี
“โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-0-064355 หรือ
บัญชี “กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม” ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333

 

ทั้งนี้ท่านยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากร ได้ 2 เท่าของเงินบริจาค (http://www.rd.go.th/publish/28653.0.html)
หากท่านบริจาคแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนได้ที่ sst_ac@hotmail.com
หรือติดต่อ พระครูวิมลปัญญาคุณ 08 6233 1345

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1