sisaengtham.ac.th

วิดีโอ/ พิธีเปิดโรงเรียนศรีแสงธรรม(ข่าว) 617 views Uploaded on Aug 28, 2010

พิธีเปิดโรงเรียนศรีแสงธรรม(ข่าว) 617 views Uploaded on Aug 28, 2010

พิธีเปิดโรงเรียนศรีแสงธรรม(ข่าว) 617 views Uploaded on Aug 28, 2010

ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนศรีแสงธรรม มีปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนผู้ว่า­ราชการ จังหวัด พ.ต.อ.ศ.ดร.นพ.อุทัย ตีระวนินทร คณะบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และยังมี รศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมกัน อีกทั้ง รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพาคณะมาร่วมด้วย

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1