sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่

สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่

 

“โครงงานที่กรรมการไม่ตรวจ”

โครงงานโซล่าเซลล์

 

สถานีไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์เคลื่อนที่ โรงเรียนศรีแสงธรรม ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ ออนกริด หรือ On grid system เป็นการเชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ได้จากแผ่นโซล่าเซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากโซ ล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะมีรูปคลื่นสัญญาณที่เหมือนกัน ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับสายส่งของระบบจำหน่ายไฟฟ้า(Synchronize) ได้โดยไม่ต้องเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งระบบนี้จะประหยัดค่าแบตเตอรี่และส่งผลดีระยะยาวเรื่องของขยะจาก แบตเตอรี่จะน้อยลงเมื่อใช้กับแพร่หลาย

จากการที่โรงเรียนศรีแสงธรรมได้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายโรงเรียนเองทั้งหมด 6,000 วัตต์ในระยะแรกก็เพียงพอต่อการใช้ แต่เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จและเปิดใช้ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงต้องผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกให้พอต่อการใช้

 

โซล่าเซลล์เคลื่อนที่

แนวคิดการทำสถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่เกิดจากนักเรียนนำไปแข่งโครงงานที่สพม.29 แล้วครูที่เป็นกรรมการการแข่งขันบอกนักเรียนว่าโครงงานไม่พิสดาร และไม่ตรวจให้ยังความเสียใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการปลอบใจนักเรียนที่กรรมการไม่เห็นความสำคัญ จึงได้นำแนวคิดนี้มาทำเป็นสถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับ มหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ และผู้ที่สนใจที่ติดต่อมาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียนได้ร่วมเรียนรู้ หลักการทำงาน วิธีการเชื่อมต่อเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเอง

โรงเรียนศรีแสงธรรมผลิตไฟฟ้า

ข้อดีของการติดไฟแบบออนกริดนี้ สามารถลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าได้ เนื่องจากไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำมาใช้ภายในอาคารที่ติดตั้งก่อน หากเหลือก็จะถูกส่งกลับไปยังสายส่งของการไฟฟ้า หากติดมิเตอร์แบบธรรมดาจะเกิดการหมุนกลับของมิเตอร์ทำให้หน่วยพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้งานมีค่าลดลงตามการหมุนกลับของมิเตอร์นั่นเอง ซึ่งผลจากการติดตั้งโซล่าเซลล์ดังกล่าวทำให้ ลดค่าไฟฟ้าได้ หรือหากติดให้เหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้งาน ก็อาจจะทำให้ใช้ไฟฟรีได้ กรณีช่วงกลางคืนที่ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์อุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะใช้ไฟฟ้าจากการ ไฟฟ้าแทนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องแก้ไขใดๆ นอกจากนี้ทางภาครัฐยังมีนโยบายให้สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ โดยจะให้สัมปทานการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา เรียกว่า โครงการ Solar roof top โดยทั้งนี้ต้องเฝ้าติดตามนโยบายและประกาศจากทางการไฟฟ้าว่าจะมีการรับซื้อ เมื่อไร โดยจะต้องสมัครและยื่นเอกสาร พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรองเซนต์กำกับ Single Line Diagram ด้วย โดยระบบออฟกริดจะมีข้อเสียคือ กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

โรงเรียนพลังงานทดแทน

สถานีไฟฟ้าของโรงเรียนศรีแสงธรรมนี้ผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์ โดยทำเป็น 2 ชุดๆละ 6 แผ่น เมื่อต้องการใช้ไฟก็เข็นออกไปตากแดด ดึงสายมาเชื่อมกับไฟในอาคารก็ใช้ได้ทันทัน เป็นการผลิตไฟที่สะดวก ง่าย ราคาไม่แพง อย่างที่คิดกัน หากแต่ละหน่วยงานนำไปใช้ให้แพร่หลายก็จะช่วยลดปริมาณความต้องการไฟฟ้าในช่วง เวลากลางวัน ลดการผลิตของการไฟฟ้า ส่งผลิดีต่อระบบเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมซึ่งหนึ่งหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์สามารถลดคาร์บอนได อ๊อกไซได้สูงสุดวันละ18.279 kgCo2 และยังต่อยอดไปสู่อาคารวิทย์ไฮบริดของโรงเรียนในอนาคตด้วย

โครงงานไฟฟ้า
นักเรียนกำลังต่อวงจรไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1