sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา

รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา

 

นายกรัฐมนตรีชมพระครูวิมลปัญญาคุณผ่านรายการคืนความสุขให้ประชาชน
นายกรัฐมนตรีชมพระครูวิมลปัญญาคุณผ่านรายการคืนความสุขให้ประชาชน

 

หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโรงเรียนศรีแสงธรรมได้ผลิตพลังงาน ไฟฟ้าใช้เองจากแผ่นโซล่าเซลล์ 100% ตามแนวทางการพึ่งพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเกษตรกรที่ทำไร่ ทำนา แต่ขาดไฟฟ้าใช้ให้สามารถนำไปสูบน้ำหรือเปิดทีวี เปิดไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

การประดิษฐ์รถเข็นนอนนานี้มีแนวคิดจากการทำนาของเกษตรกรในภาคอิสานสมัยก่อน  เมื่อถึงฤดูกาลทำนาจะพากันไปนอนที่เถียงนาจนกว่าจะเสร็จหน้านาถึงกลับขึ้น มาบ้าน เพราะตอนเช้ามืดตื่นแต่เช้าก็สามารถลงไถนาได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง หรือตอนเย็นแดดอ่อนๆก็กำลังทำงานได้ดีกว่าจะมืดก็ทำงานได้เยอะ แต่ปัญหาคือไม่มีไฟฟ้าใช้เวลาทำนาก็ไม่อยากกลับมาบ้านเพราะเสียเวลาเดินทาง หากจะพักที่นาหรือสวนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชุุดนอนนา จึงเป็นโมเดลให้นำไปประยุกต์ใช้

นักเรียนชมรถพลังงานทดแทนโรงเรียนศรีแสงธรรมช่วยกันประดิษฐ์รถเข็ญไฟฟ้าชุดนอนนา

นักเรียนชมรถพลังงานทดแทนโรงเรียนศรีแสงธรรมช่วยกันประดิษฐ์รถเข็ญไฟฟ้าชุดนอนนา

 

ชุดนอนนาของโรงเรียนศรีแสงธรรมประกอบด้วยแผ่นโซล่าเซลล์ 285 W. 36 V. 1แผ่น  ชาร์จลงแบตเตอรี่ 12 V. 2 ลูกต่ออนกรมกันให้ได้ 24 V. ผ่านคอนโทรลชาร์จ 10 A/H และใช้ Invert er 1,000 W. Pure sine Wave เพือ่จะแปลงไฟกระแสตรง ให้เป็นไฟกระแสสลับ 220 V. เพื่อจะนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในไร่นา เช่น ปั๋มน้ำ 350 W. อัตราการไหล 80 ลิตรต่อนาที สูบขึ้นสูงได้ถึง 20 เมตร ช่วยสูบน้ำไปการเกษตร หรือตอนเย็นสามารถเปิดไฟส่องสว่าง เปิดทีวีก่อนนอน หรือ ชาร์จมือถือ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นได้

รถเข็ญไฟฟ้าชุดนอนนา
รถเข็ญไฟฟ้าชุดนอนนา

 

รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนานี้ มีรายการทีวีนำไปเผยแพร่ทำให้คนรู้จักอย่างแพร่หลาย ทางโรงเรียนได้จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจเป็นรุ่นๆไป หากมีจำนวนมากก็จะอบรมไปตามความต้องการเพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ที่สนใจ อันจะส่งผลไปยังเศรษฐกิจระดับครัวเรือนจนถึงระดับประเทศชาติ รวมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานที่ผลิตจากฟอสซิลด้วย

ผลงานของโรงเรียนนี้จะนำไปสู่โรงเรียนพลังงานต้นแบบที่ท่านนายกได้พูดถึง ด้วย โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกๆด้านและทกมิติของ โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันเกิดการตื่นรู้ในภาคประชาชนในการเลือกใช้พลังงานแสง อาทิตย์ เริ่มจากไฟฟ้าพื้นฐานที่ทำง่ายๆแต่ใช้งานได้จริงเช่นชุดนอนนา ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่สนใจจะนำไปใช้ หรือนำไปเผยแพร่ต่อไปในรุ่นที่ 3 ในวันที่ 18-19 ก.ค.58

การอบรมรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนาในแต่ละรุ่น

การอบรมรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนาในแต่ละรุ่น

กอรปกับสื่อมวลชน และสมาชิกแฟนเพจได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเป็นการกระจายข่าวไปให้กับ ประชาชนที่สนใจและต้องการนำไปใช้จริงให้มีแหล่งเรียนรู้ได้ ต้องขอนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1