sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ เสียดายแดด

เสียดายแดด

 

กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ให้ประชาชน ด้านการพึงพาตนเองทางพลังงาน ในหัวข้อ เสียดายแดด #2 โดยพระครูวิมลปัญญาคุณ และ ผศ. ประสาท มีแต้ม ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในงานมหกรรมอาหาร และสุขภาพวิถีไท ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตัวอย่างบางตอนในเวทีเสียดายแดด

 

เสียดายแดด2 ตอนนที่ 1

กิจกรรมสร้างเสริมความรู้สู่ชุมชน ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในหัวข้อ เสียดายแดด #2 | การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดเพื่อใช้เอง โดยพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี และ ผศ. ประสาท มีแต้ม นักวิชาการด้านพลังงาน ดำเนินกิจกรรมโดย อิฐบูรณ์ อันวงษา ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในงานมหกรรมอาหาร และสุขภาพวิถีไท ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

เสียดายแดด2 ตอนที่ 2

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1