sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ ชุดนอนนา

ชุดนอนนา

 

รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนาเป็นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ด้วยอินเวอร์เตอร์เพียวซายน์ 1,000 วัตต์ โดยมีแบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลท์ 2 ลูก เก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้กับเครื่องสูบน้ำ 350 วัตต์ อัตราการไหล 80 ลิตรต่อนาที สูบขึ้นสูง 20 เมตร

ชุดนอนนามานอนค่าย

ฝึกอบรมรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา ที่มลฑลทหารบก ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเช่นทีวี โน๊ตบุ๊ก พัดลม เปิดไฟแสงสว่าง ชาร์จแบตมือถือ เป็นการแก้ปัญหาแหล่งที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง หรือต้องการใช้พลังงานสะอาดช่วยชาติประหยัดอีกทาง นับว่าเป็นเทคโนโลยีง่ายๆแต่ใช้งานได้คุ้มค่า ทังนี้ยังมีหน่วยงานที่สนใจให้ทางโรงเรียนได้จัดอบรม และเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

 

11540847_853946684722064_4578178525989900234_n

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

คุณแชมเปญ เอ็กซ์ กับรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา

คุณแชมเปญ เอ็กซ์ กับรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1