sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ โรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

โรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

 

โรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนศรีแสงธรรม

โรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนศรีแสงธรรม

 

โรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนศรีแสงธรรม
น้ำดื่มของโรงเรียนเดิมได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำมาเจาะแอ่งดินเพื่อให้นัก เรียนได้ดืม ตอนเย็นก็จะล้างแอ่ง ตอนเช้าจะเปิดน้ำเข้าใหม่ แต่ปัญหาคือหน้าฝนจะมีตัวแมลงชอนไซเข้าไปอยู่ภายในน้ำแม้จะกรองแล้วแต่ตัว สัตว์ยังเข้าทางแอ่งดินได้จึงไม่ถูกสุขอนามัย ทางโรงเรียนจึงมีโครงการจัดตั้งน้ำดื่มของโรงเรียนใหม่เพื่อให้สะอาด ถูกสุขะอนามัย

 

 

แอ่งน้ำดื่มโรงเรียนศรีแสงธรรม
แอ่งน้ำดื่มโรงเรียนศรีแสงธรรม

โครงการน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนจะติดตั้งถังกรองจากขนาดเล็กไปก่อนตามงบ ประมาณที่มีอยู่เพื่อกรองน้ำใส่ถังน้ำดื่มและแ่ผ่นโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคา อาคารเพื่อผลิตไฟฟ้าจ่ายลงให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในระบบน้ำดื่ม

 

แบบโรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าจะทำเป็นแบบออนกริด และอ๊อฟกริดจาก อินเวอร์เตอร์ 1,000 วัตต์ ใช้แบตเตอรี่เก่ามาปรับกรด เพื่อกับประจุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงน้ำดื่ม ทั้งนี้ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในภายให้เหมาะสม

 

แผ่นโซล่าเซลล์ขนาด 1,800 W.

น้ำเลี้ยงปลารดผัก
ปลูกผักสวนครัวรอบโรงน้ำดื่ม

 

นอกจากนี้น้ำในบ่อรอบโรงน้ำดื่มมีผู้ใจบุญเอาปลาดุกมาปล่อยไว้จำนวนมาก จึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มอ๊อกซิเจนให้กับปลา รวมทั้งนำพืชน้ำมาปล่อยคือจอก เมื่อขยายตัวเต็มที่ก็นำกลับมาทำปุ๋ยหมัก ส่วนน้ำที่เลี้ยงปลาก็นำมารดในแปลงผักรอบๆโรงน้ำดื่มเพื่อเป็นโครงการอาหาร กลางวันโดยปลูกไปตามท่อซีเมนต์ และยางรถยนต์เก่าเอามาตัดเป็นกระถาง

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำช่วยบำบัดน้ำเสีย
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำช่วยบำบัดน้ำเสีย

 

ทั้งนี้กิจกรรมปลูกผักบุ้งในีท่อซีเมนต์ไว้สำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียน ที่ทางโรงเรียนจัดไว้สำหรับนักเรียนโดยใช้งบจากการบริจาคข้าวเปลือกในแต่ละ ปีที่จัดงานบุญประทายข้าวเปลือก และปีนี้ได้จัดทำไฟฉายขอข้าวอีก ให้เพียงพอต่อจำนวนเพิ่มขึ้น จากการสำรวจเมนูอาหารกลางวันพบว่าแต่ละสัปดาห์จะมีหนึ่งวันที่ใช้ผักบุ้ง ประกอบอาหาร 15 กก.ราคาก็ 5-10 บาทต่อกิโล

 

นักเรียนช่วยกันปลูกผักบุ้งในแต่ลสัปดาห์

นักเรียนช่วยกันปลูกผักบุ้งในแต่ลสัปดาห์

 

หากเราซื้อเมล็ดผักบุ้งมาปลูกเองบนพื้นที่ 12 ตารางเมตร โดยปลูกครั้งละ 4 ตารางเมตร เว้นไปอีก 7 วัน ก็ปลูกอีก 4 ตารางเมตร และชุดสุดท้ายจะปลูกอีก 4 ตารางเมตร และหมุนวนไปตลอดจะทำใ้ห้มีผักบุ้งทุุุกสัปดาห์หากเราลดการซื้อลงสัปดาห์ละ 15 กิโลก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนลงไปได้เดือนละประมาณ 500 บาท

 

ถ้าเหลือนักเรียนก็เอากลับไปทำอาหารกินที่บ้าน
ถ้าเหลือนักเรียนก็เอากลับไปทำอาหารกินที่บ้าน

 

การรดน้ำผักบุ้งไม่ต้องการน้ำมาก เราสามารถที่จะสูบน้ำจากบ่อรอบโรงน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์มารดผักบุ้งโดยใน บ่อจะเลี้ยงปลาดุกไว้ดูเล่นเอาน้ำเลี้ยงปลามาเป็นปุ๋ยให้กับผักเพื่อลดการ ใช้ปุ๋ยเคมี และยังมีปุ๋ยน้ำหมักเศษอาหาร กับปุ๋ยหมักไม่พลิกกองกลับ เอามาเป็นธาตุอาหารให้ผักบุ้งซึ่งเป็นปุ๋ยที่เราผลิตเอง

 

ผักบุ้งไฟโซล่าร์

วันธรรมดาก็เอาไปผัดกินเองได้ค่ะ

 

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 1,800 W. สามารถผลิตไฟฟ้าประมาณ 3,000 หน่วยต่อปี หากคิดว่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.5 บาทก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 13,000 บาทต่อปี และยังลดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ปีละประมาณ 2,000 กิโลคาร์บอน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลทำให้เกิดคาร์บอนไดอ๊อกไซค์สู่ชั้นบรรยาการอัน เป็นสาเหตุให้โลกร้อน 564 กรัมต่อ 1 หน่วยไฟฟ้า

 

การปลูกผักบุ้งสัปดาห์ละ 4 กระถาง ซึ่งได้ประมาณ 15 กิโลกรัม หากคิดกิโลกรัมละ 30 บาทก็จะสามารถประหยัดรายจ่ายประมาณ 20,000 บาทต่อปี

 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการพึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ มีหลายรูปแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะการเกษตรเท่านั้นแต่ประยุกต์ได้ในหน่วยงาน องค์กร จนถึงระดับประะเทศ จำนวนเงินแม้ไม่มากแต่คุณค่า การปลูกฝังค่านิยมการพึ่งตนเองในทุกๆด้าน การฝึกความขยัน อดทน ประหยัดการสร้างหลักคุณธรรมในจิตใจนักเรียน รู้จักใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ย่อมมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆคือจิตใจคนที่เข้าถึงธรรม เมื่อถึงธรรมก็คือถึงสุข เมื่อถึงสุขก็คือบุญเกิดขึ้นแล้ว

 

ทางโรงเรียนได้เปิดขอรับบริจาค เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และถังเก็บน้ำฝน ในโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งจน แล้วเสร็จ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 160,705 บาท โดย
1. ค่าก่อสร้างอาคาร 32,705 บาท
2. ค่าติดตั้งระบบกรองน้ำ 52,000 บาท
3. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 75,000 บาท
ได้รับการบริจาคทั้งสิ้นรวม 70,470 บาท

 

หากท่านใดสนใจร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับโรงเรียน สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี
“โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-0-064355 หรือ
บัญชี “กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม” ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333

 

ทั้งนี้ท่านยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากร ได้ 2 เท่าของเงินบริจาค (http://www.rd.go.th/publish/28653.0.html)
หากท่านบริจาคแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนได้ที่ sisaengtham@hotmail.com
หรือติดต่อ พระครูวิมลปัญญาคุณ 08 6233 134

4 พ.ย.58

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1