sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน

สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน

 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
“กริดกู สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน”

“กริดกู สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน”
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดทดลองใช้ซัฟเมิส ขนาด 1.5 แรง ที่มีอัตราการไหลของน้ำ 70 ลิตร/นาที ที่ระดับความสูง 60 เมตร หรือสามารถสูบน้ำได้ 21,000 ลิตร/วัน

12313800_926562080793857_7486666032275278621_n
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำลึก 40 เมตร

 

เหมาะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพราะการลงทุนขยายสายไฟฟ้า เข้าไปในพื้นที่อาจจะใช้ทุนสูงและต้องเสียค่าไฟฟ้าต่อไป หรือมีบางที่มีเครื่องที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาขับเครื่องสูบน้ำมีค่าใช้ จ่ายถึงวันละ 200 บาท/วัน ตลอด7เดือนนอกฤดูฝน

 

และระบบประปาหมู่บ้านที่สูบน้ำในเวลากลางวันเก็บไว้บนถังแล้วนำมาจ่ายให้กับ ชาวบ้านซึ่งมีค่าบริการหน่วยละห้าบาท จากการสอบถามพบว่าบางหมู่บ้านใช้ค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำขึ้นถังเดืนละ 5,000 บาท เก็บเงินค่าบริการได้เดือนละ 8,000 บาท ยังมีเหลือเก็บไว้เป็นค่าบริหารจัดการในชุมชนของตนเอง

 

ทดสอบซัพเมิส
โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

 

จากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหากลดค่าไฟฟ้าลงในภาคเกษตรก็จะทำให้มีเงินเหลือเก็บ มากขึ้น หรือในประปาหมู่บ้านที่มีค่าบริการน้ำด้วยทำให้ระยะเวลาคุ้มทุนได้เร็วขึ้น การลงทุนระบบสูบน้ำนี้ตามที่ได้สอบถามช่างที่รับเหมาติดตั้งพบว่ามีราคา ตั้งแต่ 130,000 – 170,000 บาท หากรับงานราชการหรือบริษัทรับตั้งแต่ราคา 190,000 – 250,000 บาท

 

12313951_926562104127188_5105236114220788610_n
ช่างขอข้าวจาก โรงเรียนศรีแสงธรรม กำลังติดตั้งถวายวัด

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ช่างนำมาติดตั้งได้คุณภาพ หรือประสิทธิภาพอย่างไร รวมถึงบริการหลังการติดตั้งเป็นปัจจัยที่ผู้ติดตั้งต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะสื่อโฆษณาต่างๆมักจะบอกข้อดีที่สุดส่วนข้อด้อยเราต้องหาเอง การแสวงหาความรู้ หาข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะทำให้ได้ของดีและคุ้มค่า

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1