sisaengtham.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ ข่าวจาก ผู้จัดการ Online

ข่าวจาก ผู้จัดการ Online

 

โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน

 

โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน

พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี และ ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่บ้านดงดิบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี หรือที่คนในละแวกเรียกท่านพระครูสั้นๆ กันว่า "พระอาจารย์" ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม มาตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันเปิดสอนทั้ง ม.ต้น-ปลาย และล่าสุดได้พัฒนาต่อยอดให้โรงเรียนแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากแผงโซลาร์เซลล์จนถูกขนานนาม “โรงเรียนโซลาร์เซลล์” ด้วยเหตุจากโจทย์สำคัญก็คือ “ความขาดแคลน”

 

โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน
พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ ผศ.ประสาท มีแต้ม อนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.ด้านบริการสาธารณะ) จัดเวที "เสียดายแดด: สาธิตการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เอง" มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

พระครูวิมลปัญญาคุณ เล่าถึงแนวคิดที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ เองในโรงเรียน ว่าตอนนั้นเพิ่งย้ายเข้าเรียนในอาคารเรียนใหม่ โดยการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลับไม่มีอุปกรณ์การสอนเลย มองเห็นแต่ "แสงแดด" จึงคิดถึงการใช้ประโยชน์จากแสงแดด ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด และในตอนนั้นมีเพียงแผ่นโซลาร์เซลล์เก่าๆ แตกๆ ที่พังแล้วมาซ่อม และทดลองใช้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงได้เข้าไปร่วมประกวดโครงการงานต่างๆ จนกระทั่งได้รับรางวัล

 

ในที่สุดเราเดินหน้าติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งทำให้ค่าไฟลดลงอย่างมากจากเดือนละ 6,000 บาท เหลือเพียง 40 บาท รวมถึงโปรเจกต์ใหญ่ในขณะนี้ คือ การสู้กับภัยแล้งด้วยระบบสูบน้ำลึกพลังแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ที่พระอาจารย์และน้องๆ ทำการติดตั้งให้กับ 2 หมู่บ้าน ใน อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งสามารถลดค่าไฟได้ถึงเดือนละ 5,000 บาท

 

ผลงานดังกล่าวติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นที่ประทับใจ ของชุมชนอย่างมาก พวกเขาแทบไม่เชื่อด้วยสายตาว่าเด็กชั้น ม.ปลาย จะมีทักษะในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้ อีกทั้งใช้เวลาแค่ 1 วันต่อ 1 โปรเจกต์เท่านั้น ซึ่งถือว่าเร็วและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที ในฐานะอาตมาทำงานด้านพลังงานทดแทนมาเป็นเวลานาน สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุด คือการที่รัฐรับซื้อไฟฟ้าจากครัวเรือน (Net Metering) เพื่อจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง

 

"หากทุกบ้านสามารถสร้างรายได้จากหลังคาของ ตัวเอง ก็จะช่วยให้พวกเขามีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แม้จะเพียงแค่เดือนละ 1,000-2,000 บาท แต่สำหรับคนบ้านนอกถือว่าเยอะมาก ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไป มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรากหญ้าขึ้นมา หรืออาจให้เขาทำเป็นกลุ่ม คือกองทุนหมู่บ้านละล้าน เอาเงินมาลงทุนทำโซลาร์เซลล์ แล้วรัฐรับซื้อจากเขา ลองรัฐบาลรับซื้อ 7 ปี เชื่อว่าจะมีเงินทุนคืน เพราะขนาดอาตมาทำประมาณ 3 ปีก็ได้ทุนคืนแล้ว อีกทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานสะอาด ไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐยังก้าวไม่พ้นพลังงานจากถ่านหิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในทุกด้าน”

 

หากว่ารัฐมีการส่งเสริมให้แต่ละระดับสามารถ ผลิตไฟฟ้าได้เองตามศักยภาพ และรับซื้อพลังงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน ทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น และหากภาคประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินปริมาณที่ใช้อยู่ก็จะช่วยให้ระบบ โครงข่ายไฟฟ้ามีไฟฟ้าในระบบเพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐไม่ต้องลงทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเลย เราดูตัวอย่างจากประเทศที่ประสบผลสำเร็จด้านพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ เช่น ประเทศเยอรมนี เขารับซื้อไฟทั้งหมดที่ผลิตได้จากประชาชน ก็ทำให้วิกฤติการขาดแคลนพลังงานหมดสิ้นไปภายในระยะไม่กี่เดือนและมีพลังงาน เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาตมาอยากเห็นประเทศไทยก้าวไปสู่จุดนั้นบ้าง" พระครูวิมลปัญญาคุณ กล่าวในที่สุด

 

โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน
โคมไฟบนตอไม้ เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งด้านพลังงานทดแทน
 

โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ในแปลงมะนาวบ่อซีเมนต์ของโรงเรียนศรีแสงธรรม

 

โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน

ความสว่างของโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

 

โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน

ชุดทดลองโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม ได้ใช้แผ่นโซล่าเซลล์แบบโมโนขนาด 40 W.เพื่อชาร์จแบตเตอรี 12 V.ขนาดความจุ 17A/H โดยผ่านคอนโทรลชาร์จ 3 A/H ที่สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัตได้ ชุดแรกใช้เสาประปา 3 นิ้วลดนิ้วครึ่ง

 

  โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม ที่นี่ คือโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ


       โคมไฟโซล่าร์เซลล์ ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับแบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะนำมาบริจาคให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน เป็นโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ


       ปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนได้นำมาติดตั้งบริเวณแปลงเกษตรหน้าบ้านพักครูเพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืนและประหยัดค่าไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจศึกษานำไปติดตั้งตามสวน บ้าน หรือทางเดินต่างๆ ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรมนี้สว่างมาก ทำเสาสูง 3 เมตรส่องจนเห็นยอดหญ้าต้องเพิ่มเสาขึ้นเป็น 3.5 เมตร หรือ 4 เมตรก็ได้
 

โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่โขงเจียม ต้นแบบแห่งโรงเรียนพลังงานทดแทน

ห้องเรียนบ้านดิน ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันปั้นดินขึ้นมาเป็นห้องเรียน

 

อาคารเรียนบ้านดิน
       ก่อนหน้านี้ อาคารเรียนแบบบ้านดินของโรงเรียนศรีแสงธรรม เกิดขึ้นได้จริงด้วยแนวคิดของท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ ซึ่งท่านพระครู เล่าว่า "คงต้องเล่าย้อนถึงสาเหตุที่ตั้งโรงเรียนนี้ เราไม่อยากเห็นใครขาดแคลนการศึกษาเหมือนอาตมา สมัยที่เป็นเด็กอาตมาเรียนไม่จบมัธยม และต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานเพราะเป็นพี่ชายคนโตของบ้าน ส่วนอีกหนี่งเหตุผลสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจ เพราะต้องการสานต่อการช่วยชาติจากหลวงตามหาบัว ซึ่งอาตมาเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่าน ได้มีส่วนรวบรวมเงินบริจาคต่างๆ ซื้อทองคำเข้าคลังหลวง พอหลวงตาปิดโครงการช่วยชาติ ก็คิดว่าการช่วยชาติที่ดีที่สุด ก็คือการผลิตคนดีเข้าสู่สังคม เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ


       จากจุดเริ่มต้นของโรงเรียนซึ่งมีปัจจัยเพียงน้อยนิดจากการบริจาค จึงตัดสินใจพาเด็กๆ สร้างอาคารเรียนแบบบ้านดิน เป็นแนวทางที่ประหยัดที่สุด และสามารถทำได้ด้วยตัวพวกเราเอง ทุกคนลงมือปั้นดินด้วยตัวเองนับพันนับหมื่นก้อนเพื่อสร้างอาคารเรียนบ้านดิน ทำให้เด็กๆ เกิดความภูมิใจมาก เพราะเป็นห้องเรียนที่ทุกคนสร้างมากับมือ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากการปฏิบัติอย่าง แท้จริง"

 

       โรงเรียนศรีแสงธรรม
       ได้จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ด้วยปรัชญาของโรงเรียน "คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ"
       เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม การพึ่งพาตนเอง และพลังงานทดแทน
       อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1