sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ โรงเรียนศรีแสงธรรมได้จัดทำวิดีทัศน์ขณะไป­ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้จัดทำวิดีทัศน์ขณะไป­ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

Published on Jun 5, 2012

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้จัดทำวิดีทัศน์ขณะไป­ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซีย­น จึงได้เก็บภาพวิดีโอและภาพนิ่งมาจัดทำเป็น­สือการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพ­ภูมิศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมบางส่วนของประเทศอินโดนีเซ­ีย ขอขอบพระคุณเสียงขลุ่ยของอ.ธนิต ศรีกลิ่นดี และภาพนิ่งบางภาพจากเจ้าของผลงาน

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1