sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ บัตลาร์ตประหยัดไฟ T5

บัตลาร์ตประหยัดไฟ T5

บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญในวงจรแสงสว่าง เพราะนอกจากจะช่วยในการทำงานของวงจรให้สมบูรณ์แล้วยังมีผลต่อปริมาณแสงสว่าง อายุการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในวงจรด้วย หน้าที่ของบัลลาสต์มีอยู่สองอย่างที่สำคัญ คือ ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดก๊าซดีสชาร์จให้ติด ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรขณะสตาร์ตและทำงาน และกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้หลอด ให้มีค่าเหมาะสมกิจกรรมนี้เป็นการศึกษาทดลองนำบัลลาร์ตแบบ T5 มาเปลี่ยนกับบัลลาร์ตแบบขดลวดเดิม ซึ่งกินไฟประมาณ 60W.จนลดลงเหลือเพียง 12.66W.ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมประหยัดพลังงานในโรงเรียน ของโรงเรียนศรีแสงธรรมซึ่งได้นำมาสู่กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนที่ สนใจ รวมทั้งชุมชนที่ต้องการศึกษาด้วย


ก่อนทำการเปลี่ยนวัดกระแสไฟฟ้าได้ 0.30 A.

ได้นำหลอดT5 ที่เสียแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอ.นันท์ ภักดี มาแกะเอาบัลลาร์ตอีเลคโทรนิค ซึ่งมีหน้าตาแบบนี้

เมื่อต่อเสร็จแล้วทดลองเปิดไฟดูพบกว่าใช้กระแสเพียง 0.06A

จากการสังเกตที่แรงดันไฟ 210 V. กระแส 0.06 A. ยังมีความสว่างไม่ค่อยแตกต่างกัน แต่ส่วนที่ต่างกันคือ กำลังไฟฟ้าที่ลดลงจากเดิม 60 W.ลดลงเหลือ 12.66 W.
หาได้จาก P = IV
P = 0.06 X 210
P = 12.6 W.
ทำให้ประหยัดไฟฟ้าลงเกือบห้าเท่าเลยทีเดียว

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1