sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ วันแม่โรงเรียนศรีแสงธรรม ประจำปี 2555

วันแม่โรงเรียนศรีแสงธรรม ประจำปี 2555

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนศรีแสงธรรม ประจำีปี 2555

การแสดงของนักเรียน

เรียงความเรื่องแม่

สมาธิในวันแม่นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวันแม่ วันนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้ากราบแม่ในการแสดงความกตัญญูต่อบุพการี รวมทั้งการรู้จักกตัญญูรู้บุญคุญผู้มีพระคุณ ย่อมเป็นมงคลของชีวิต นั่งสมาธิวันแม่ การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมประจำวัน ซึ่งในวันสำคัญของชาติคือวันแม่ก่อนจะเริ่­มกิจกรรมต่างๆก็ยังไม่ได้ขาดในการนั่งสมาธ­ิ

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1