sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ ไนแองการ่าเอเซียเปรียบความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง

ไนแองการ่าเอเซียเปรียบความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง

ไนแองการ่าแห่งเอเซีย เป็นคำเปรียบเทียบความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็งซึ่งอยู่สุดเขตของลาวทางใต้ ถัดขึ้นมาหน่อยจะเป็นน้ำตกหลี่ผี มักจะได้ยินคำว่า “หลี่ผีสีทันดร” เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไปตามซอกหินลักษณะคล้ายแกรนแคนยอนในอเมริกาแต่น้ำตกหลี่ผี จะไม่ลึกเท่าแกรนแคนยอน และน้ำตกผาส้วมเมีองบาเจียง ที่อยู่ตอนบนขึ้นมาจากปากเซ เป็นน้ำตกที่สวยงามเปรียบเสมือนห้องหอ เล่ากันเป็นตำนานว่าเป็นห้องหอของท้าวบาเจียง จึงได้ชื่อว่าผาส้วม ที่มีความหมายว่าห้องหอนั่นเอง

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1