sisaengtham.ac.th

วิดีโอ/ สมาธิศรีแสงธรรม20คนไม่มีใจไร้ค่า

สมาธิศรีแสงธรรม20คนไม่มีใจไร้ค่า

คนทำอะไรไม่มีใจก็ไร้ค่าไร้ราคาเปรียบเสมือนทรากศพเมื่อนำมาวัดแล้วมีสองอ ย่างคือฝัง­กับเผา คนเราทำงานสิ่งใดไม่ประกอบด้วยใจแล้วทำอะไรไม่ออกมาจากใจงานก็ไร้ค่าไร้ราคา เราควรฝึกหัดตัวเราให้ใส่ใจใคร่ครวญในงานที่ตนทำให้เป็นไปในทางธรรมะคือความ ดี

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1