sisaengtham.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ พระอาจารย์ทองอินทร์ ให้โอวาท

พระอาจารย์ทองอินทร์ ให้โอวาท

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ ให้โอวาทแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม เมื่อวันที่ 23 ต.ค.55 ช่วงเช้าหลังจากทำบุญตักบาตรในงานจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน เป็นการเน้นย้ำให้จัดการศึกษาต้องเน้นคุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ ยิ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในวัดจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนที่นี่ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การศึกษาต้องเน้นคุณธรรม

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1